کسب رتبه برتر در شاخص های عمومی و اختصاصی در گروه تولیدی و خدماتی حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان
  • اجتماعی

  • شهریور 30، 1400 - 05:19


حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی استان ، موفق به کسب رتبه برتر در شاخص های عمومی و اختصاصی در گروه تولیدی و خدماتی و همچنین بعنوان دستگاه برتر استان معرفی شد
 

به گزارش  دریای اندیشه به نقل ازروابط عمومی حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان در بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی ۱٣٩٩، از حوزه نظارت گمرکات هرمزگان بعنوان دستگاه برتر استان هرمزگان تقدیر بعمل آمد.

در بخشی از لوح تقدیر اهدا شده از سوی استاندار محترم هرمزگان و رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی هرمزگان خطاب به اکبرپور ناظر گمرکات استان هرمزگان و مدیر کل گمرک شهیدرجایی آمده است : 
امیدوارم با استمرار تلاش و تکاپوی ویژه در سال تولید،  پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، با عزم ملی و مدیریت جهادی ، موجب ارتقای کارآمدی دولت و توسعه هرمزگان شوید .