مدیر کل بورس و اعزام :تایید اعتبار ۱۴۵ موسسه اعزام دانشجو به خارج از کشور
  • فرهنگی

  • اردیبهشت 31، 1399 - 08:51


مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان از افزایش درخواست‌ مجوز ایجاد موسسات اعزام به خارج در کشور خبر داد و گفت: از تعداد ۷۲۲ درخواست دریافت شده در این خصوص، تعداد ۳۹۵ نفر متقاضی تاسیس، مورد مصاحبه قرار گرفتند و در حال حاضر اعتبار ۱۴۵ موسسه تایید شده است. دکتر ابراهیم حاجی زاده

ضمن بیان این مطلب با تاکید بر اینکه سازمان امور دانشجویان به طور مستمر نظارت بر اجرای آزمون و بررسی تجهیزات و امکانات محل برگزاری آزمون را پیگیری می‌کند و در سال گذشته با تشکیل سه جلسه کارگروه نظارت بر اجرای آزمون، در خصوص اجرای بهتر این آزمون تصمیماتی اتخاذ کرده است، گفت: این سازمان در سال ۹۸ تعداد ۱۶۴ دانشجو را برای استفاده از بورس دول به وزارت امور خارجه معرفی کرده است.

وی اظهار کرد: در راستای دستورالعمل بورس اعطایی دولت‌های خارجی در سال ۱۳۹۸ از سوی کشورهای فرانسه ،مجارستان، چین، روسیه، یونان ، قبرس و آذربایجان تعدادی بورس تحصیلی اعطا شد که پس از بررسی اعتبار دانشگاه‌ها و صدور اطلاعیه در سایت اداره کل بورس و اعلام به دانشگاه‌ها تعداد ۷۰۰ نفر در سامانه سجاد ثبت نام نمودند که پس از بررسی شرایط طبق دستورالعمل مربوطه و اخذ تایید از شورای مرکزی بورس تعداد ۱۶۴ نفر به وزارت امور خارجه معرفی شدند که انتخاب نهایی متقاضیان توسط دانشگاه محل تحصیل در کشور اعطا کننده بورس انجام می‌شود.

وی در تشریح عملکرد سال گذشته اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج گفت:درسال ۹۸ در راستای رسیدگی و تعهدات بورسیه های داخل و خارج از کشور تعداد ۵۴۰ مدرک فراغت از تحصیل بورسیه ها دریافت شد و این افراد و جهت شروع به کار و انجام تعهدات بورس به محل خدمت معرفی شدند.

دکتر حاجی زاده افزود: برای تعداد ۸۴۸ نفر از بورسیه ها پس از بررسی مدت کارکرد و حسن انجام تعهدات، جهت فک و فسخ سند تعهد با دفتر حقوقی مکاتبه شد و پس از تایید آن دفتر نسبت به مکاتبه با دانشگاه‌ها جهت آزاد سازی مدرک تحصیلی آنان اقدام شد. همچنین برای تعداد ۱۵۳ نفر از بورسیه ها که تقاضای خرید تعهدات بورس یا استنکاف از انجام تعهدات داشتند ریز هزینه های مصروفی محاسبه و با تایید امور مالی سازمان جهت اخذ خسارت طبق سند تعهد به دفتر حقوقی معرفی شدند.

وی با اشاره به برنامه سازمان امور دانشجویان برای نظام مند کردن، سامان دادن و کنترل موسسات اخذ پذیرش و اعزام دانشجو به خارج از کشور گفت: در راستای نظارت مستمر بر عملکرد موسسات اعزام به خارج تعداد ۳۰ جلسه در کارگروه نظارت تشکیل شد و تعدا ۷۸ موسسه مورد بازدید و نظارت قرار گرفت که بر اساس مصوبات کارگروه نسبت به تمدید فعالیت برخی و تعلیق فعالیت برخی دیگر اقدام شد.

دکتر حاجی زاده تاکید کرد: درخواست‌های تاسیس موسسه اعزام دانشجو به خارج افزایش یافته است به طوریکه از تعداد ۷۲۲ درخواست دریافت شده ، پس از بررسی شرایط اولیه آنان، تعداد ۳۹۵ نفر متقاضی تاسیس مورد مصاحبه قرار گرفتند که در حال حاضر ۱۴۵ موسسه دارای مجوز در حال فعالیت هستند.

دکتر حاجی زاده در تشریح اقدامات و فعالیت های رایزنی های علمی ایران در خارج از کشور اظهار کرد: برقراری ارتباط علمی و تحقیقاتی بین مراکز آموزش عالی حوزه فعالیت با دانشگاه‌های ایران، برگزاری جلسات هم اندیشی با اساتید و فرهیختگان ایرانی مقیم حوزه فعالیت جهت بررسی راه‌های مساعدت به دانشجویان ایرانی و هماهنگی و انجام امور اجرایی نشست روسای دانشگاه‌های ایران با دانشگاه‌های حوزه فعالیت تنها بخشی از این اقدامات در سال گذشته و جاری است.

وی بازنگری و ارتقاء شرح وظایف رایزنی های علمی و فناوری و سرپرست دانشجویان ایرانی خارج از کشور را از برنامه های سال جاری سازمان امور دانشجویان نام برد.
مدیر کل بورس و اعزام دانشجویان گفت: استفاده و کاربری بهینه از فرصت های بورس دوره های تحقیقاتی سایر کشورها و همکاری جهت تبادل دانشجو برای دوره‌های کوتاه مدت با دانشگاه‌های سایر کشورها از دیگر برنامه های این اداره کل در سال ۹۹ است.