پروژه های عمرانی ناقص الخلقه و سرعت گیرهای توسعه در بندرلنگه
  • گزارش و مصاحبه

  • تیر 08، 1401 - 06:09


سرمقاله  اختصاصی

 

پروژه های عمرانی ناقص الخلقه وسرعت گیرهای توسعه در بندرلنگه

عبدالحسین اسدپور
 خبرنگار دریای اندیشه‌ از بندرلنگه 


اجرای طرح هاوپروژه های عمرانی وزیربنایی وساخت معابر مناسب از مهم ترین خواسته های مردم ونیازهای جامعه به شمارمی رود . 
با توجه به اهمیت موضوع ؛ دست زدن به چنین اقداماتی از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است وطراحی وبرنامه ریزی در این زمینه بایستی خردمندانه ؛ عقلایی و مبتنی بر شاخص های چشم انداز توسعه از جمله رشد جمعیت ؛ موضوع ترافیک وتراکم شبکه حمل ونقل ؛ ریلی موقعیت جغراقیایی اجرای طرح ؛ استقرارمراکز اقتصاد ی ؛ درمانی ؛ آموزشی و..... باشد؛ اما در شهر ما بندرلنگه مرکز غرب استان هرمزگان وضعیت اجرای برخی پروژه های عمرانی وزیر بنایی شهری بیانگرآن است‌که به این پارامتر ها ومختصات ضروری هیچ توجهی نشده وبیش از هر چیز سیاه کردن کارنامه و فراهم ساختن دست آویزی در ارائه گزارش کاری وجهه همت مسئولان شهرستان بوده است ؛ به عنوان نمونه همین پروژه نیمه کاره خط کمر بندی که نزدیک به ۱۲ سال از آغاز کلنک زنی آن گذشته اما فقط ۲۰ در صدر پیشرفت فیزیکی داشته اگر مسئولان فقط سالی یک کیلومتر ‌کار انجام می دادند این پروژه به بهره برداری رسیده بود اما دریغ از یک قدم  و باید اضافه کرد مجموعه ای از نواقص وایرادات اساسی واصولی را برپیکر دارد چنان که با نگاهی به وضع اسفبار وعرض بسیار اندک خطوط که باید پل زیر گذر در مسیر آخر این کمربندی احداث شود معلوم نیست که واقعابه جای کار عمرانی ، بایستی نام ویرانی وخرابی به آن نهاد نه پروژه عمرانی!
چرا که وضع غیر استاندارد مسیر راه هم در محل ترددخودروها وهم عبور عابران پیاده که قسمتی از این خط کمربندی از محله بزرگ رودباری عبور خواهد کرد به شکلی ناهنجاروحادثه آفرین ، به مثابه سکوی مرگبارپرش وسقوط عمل می کند ورفت‌وآمد را دشوار وآبستن حادثه کرده وآینده پردردسری را برای شهر واهالی رقم زده است.
 تامل در احداث این خط کمربندی ناقص الخلقه که واقعا نحوه ساخت آن حال مردم را گرفته است واین ذهنیت را تداعی می کند که دست اندرکاران ساخت آن به جای درنظر گرفتن پارامترهایی که به نمونه هایی از آنها اشاره شد به مسایل دیگری از قبیل باری به هر جهت کار کردن وصرفا کاستن از انتقادات مردم وامام جمعه شهرستان  به ناکارآمدی آنان به جای حل اساسی مشکلات انان اندیشیده اند که چنین رویه ای با خواسته های به حق مردم واصول علمی ساخت این گونه کمربندی در تعارض آشکار است .
لذا پایه گذاران ومجریان این پروژه هااجرای غیر کارشناسی این پروژه ها را به عنوان میراثی زیانباربرمردم این منطقه تحمیل کرده اند وبه جای گشودن گرهی از مشکلات برمصائب آن افزوده اند.
 انتظار می رود مسئولان ومدیران شهری با عبرت‌گرفتن از کارهای غیر کارشناسی شده وغیراصولی که با صرف هزینه های کلان وبه نام‌توسعه شهرستان انجام می شود؛ اما به واقع سرعت گیرهای توسعه شهرستان به شمارمی روند ضمن اصلاح روند موجود از تکرار آن جلوگیری کنند .
در پایان به یک پروژه دیگری هم باید اشاره کردوآن هم بلوار ساحلی بندرلنگه که مدت ۳ سال به امید خدا رهاشده وبرای تکمیل آن هنوز اقدامی صورت نگرفته واگر این طرح چند سال طول بکشد چه خواهد شد .