مبارزه با ملخ صحرایی به ۱۶ هزار و ۵۰۰ هکتار در کشور رسید
  • فرهنگی

  • اسفند 17، 1398 - 06:28


رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: تاکنون ۱۶ هزار و ۵۰۰ هکتار مبارزه با ملخ صحرایی در سطح کشور انجام شده است.

 به گزارش دریای اندیشه ، محمد رضا درگاهی در سفر به استان هرمزگان که با هدف بازدید از مناطق آلوده به آفت ملخ صحرایی در شهرستان سیریک، اظهار کرد: سطح کل مبارزه با آفت ملخ صحرائی تا به امروز بالغ بر ۱۶ هزار و۵۰۰ هکتار در پنج استان هرمزگان، بوشهر، فارس، سیستان و بلوچستان و خوزستان است.

وی همچنین با اشاره به اینکه رفتار این آفت در موج تهاجمی امسال نسبت به سال گذشته کاملا متفاوت است، افزود: جابجایی از نقطه ای به نقطه دیگر و تمایل به تغذیه از مشخصه های بارز این تغییرات است.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در ادامه یادآور شد: تمامی این موارد و از همه مهمتر جمعیت متراکم آفت در این دوره شرایط مبازه را دشوارتر می کند.

درگاهی با بیان اینکه با هماهنگی ها، تدارک امکانات مورد نیاز و برنامه ریزی مناسبی که برای مبارزه با این آفت مهم پیش بینی شده است، امیدوارم در کنترل آن همانند سال گذشته موفق عمل خواهیم کرد، تصریح کرد: به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که حاصل دسترنج کشاورزان کشورمان در این مناطق در معرض تهدید و خسارت قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان نیز در این بازید گفت: سطح مبارزه با آفت ملخ در استان بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار است.

علی باقرزاده همایی افزود: با انجام جلسات هماهنگی با استاندار هرمزگان و همکاری های انجام شده بین بخشی از طریق فرمانداران و سایر بخش های مرتبط، آفت ملخ صحرایی در استان مدیریت و تحت کنترل است.

سازمان حفظ نباتات نیز به عنوان دستگاه اصلی و متولی مبارزه با ملخ صحرایی ، در زمینه بسیج امکانات، بودجه و اعزام نیروی کارشناسی با سازمان جهادکشاورزی همکاری داشته است.