نطق احمد کناری عضو شورای شهر در انتقاد به دخالت اعضا شورا در جابجایی کارکنان شهرداری بندرعباس
  • سیاسی

  • تیر 20، 1403 - 11:08