تشکیل اولین هیئت شطرنج گزیر با استفاده از نیروهای توانمند کلید خورد
  • ورزشی

  • تیر 26، 1401 - 08:49


تشکیل اولین هیئت شطرنج گزیر با استفاده از نیروهای توانمند کلید خورد
 به گزارش خبرنگار دریای اندیشه از بندرلنگه  ، کمیته مدیریت و برنامه ریزی ورزش روستای گزیراز توابع بخش مرکزی بندرلنگه  در راستای ساماندهی و توسعه ورزش این روستا با انتخاب حسن زارعی حاجی ابراهیم ،  حاجی احمد و محمود کرچی اقدام به تشکیل هیئت شطرنج برای اولین بار نمودند .
 گفتنی است هر سه نفر منتخب، دارای مدرک رسمی و تخصصی این رشته می باشند که همکاری مستمر و پویا با هیئت شطرنج شهرستان دارند و جز توانمندان این رشته در سطح شهرستان به شمار می آیند.