عید غدیر روز امامت و ولایت مولا علی (ع)
  • فرهنگی

  • تیر 26، 1401 - 09:15


یادداشت اختصاصی؛
عید غدیر روز امامت وولایت مولاعلی (ع)
به قلم عبدالحسین اسدپور خبرنگار دریای اندیشه ازبندرلنگه ؛ ۲۷ تیر ماه سال ۱۴۰۱ برابربا ۱۸ ذی الحجه روز ولایت امیر مومنان حضرت علی ((ع)است وآنروز زمین وآسمان پر از گل های نرگس ، محمدی ویاس شد ، وپولک های آسمان اورا عزیز ومحبوب میدانستند در فضاعطر گل محمدی پیچید ، نزدیک سنگ سیاه در بزرگترین پرستش گاه جهان ((کعبه )) جلوه گر شد . ای خدای بزرگ ، ای روح عظیم هستی !؟تو را به ذات پاک خودت سوگندمی دهم عرض حال مرا بشنووخواسته ام را بپذیر ، اهریمنان ودروغگویان را نابود ساز ؛ راست کرداران را پیروز فرمای . 
علی (ع) از مادری بزرگ به نام فاطمه بنت اسد درخانه خدا چشم به جهان گشود ودر کنار مصلح ترین بهتر ین وپیام آورعصر خود حضرت محمد(ص) رشدوتعلیم دید . علی اوِلین کسی است که دین اسلام را پذیرفت . سخنی به کذب نگفته جزدرراه صدق وراستی گامی برنداشته . قلل عدل وایمان وعشق آن بزرگوار مرتفع ترین قلل است وهمیشه بر سکوی رفیع دینداری وانسانیت بوده است . در دوران پنج سال حکومتش محکوم به قتل نشد ورهسپار زندان نگشت . ای خدا ی من ؛ ای مددکار من ، به لطف ومرحمت خود وبه ذات مقدس محمد ؛ (علی ) شبیر حسن وحسین (ع) وفاطمه (س) بفرماومرا دریاب . این پنج وجود مقدس از همه با عظمت تر وواجب احترام تر  هستند وتمام دنیا برای آنان برپا شده است پروردگار !به واسطه نامشان مرا مدد فرما ، شما می توانی همه را به راه راست هدایت فرمایی .
خدای بزرگ روح بزرگم را مبارک بادو چنین بشارتم داد ، عبادت وبندگی شماپذیرفته وثمر بخش شد برو به ذکر وتسبیح من مشغول شو تا هرچه خواهی برایت میسر شود ؛ نام من (علی) است وملاقات باشما نزد دیوار شکافته شده درجایی بسیار مقدس (کعبه ) به شکل یک نوزادی خواهد بود . 
ای مطلوب طالبان ، ای علی (ع) ای پیروز شونده برهمه بیا وجلوه خودرا نشان داده ومرا یاری فرمای ، ای شیر خدا ، روبهان دنیا می خواهند مرا بخورند، تورا سوگند می دهم به آن کسی که دست وبازویش هستی وبه آن کسی که نیرو وقدرتش درتوست مشکل مرا بگشای ، تو نامی داری که نام خداست ، بیاکه نظر برچهره شما افکندن برابر با هزار سال عبادت است زیراشما چهره خدای متعال هستی. محبوب من ؛ شما همه چیزهستی وولایت خداونداز طریق ولایت شما شناخته می شود وعداوت با خداوند نیز از راه عداوت با شما شناخته می شود لذا ولایت شما کمال دین ورضایت خداوند تبارک وتعالی است وآئینه تمام نمای غدیر جمله (( من کنت مولا فعلی مولا )) است که در یک مقطع حساس از خطبه ودر حالی که پیامبر (ص) بازوان امیر المومنین علیه السلام را گرفته واورا از زمین بلند کرده وبه مردم معرفی کردند بیان شده است .
 در غدیر خم برای امیر المومنین (ع) فقط خلافت وجانشینی پیامبر به معنای جلوس درمکان او بعد از رحلتش اعلام نشده است بلکه صاحب اختیاری تام بر مردم داشته باشد هیجدم ذی الحجه بزرگترین روز تاریخ اسلام واستمرار آن وتاییدی بر ولایت وامامت بود. دراین روز پیامبر درغدیر خم علی بن ابیطالب (ع)را به عنوان فردی که بعد از او ولادیت وامامت مومنین را پذیرا خواهد شد معرفی کرد وبرمردم حجت را تمام کرد دراین روز با اعلام امامت حضرت علی (ع) استمرار گسترش این دین الهی ریخته شد ومسلمین آموختند که درغیاب پیامبرشان باید از امامان معصوم (ع) تبعیت کنند وولایت پذیر باشند