روزانه 140 میلیون تومان در کرمانشاه صرف تجهیزات مصرفی مقابله با"کرونا" می‌شود،
  • اردیبهشت 28، 1399 - 11:16