پل‌های تخریب شده موقت و دائم لرستان در جریان سیل سال گذشته هم‌چنان وضعیت مبهمی دارند.
  • اردیبهشت 29، 1399 - 08:42