دایری اینترانت جهت ارگانها ، شرکت ها و نهادهای اجرائی استان ،به دنبال تحقق کیفیت حداکثری توسعه و تامین خدمات مورد نیاز مشتریان و نیز استفاده از امکانات فناوری جهت ارگانها ،شرکت ها و نهادهای و بهره‌گیری از مزایای آن در انجام امور اداری به صورت الکترونیکی ، بستر ارتباطی اینترانت جهت اداره تعاون کار و رفاه سردشت بشاگرد ، شورای شهر قشم، اداره راه و ترابری شهرستان بندر لنگه، مرکز فنی و حرفه ای ، میراث فرهنگی و صنایع دستی شهرستان بندرعباس راه اندازی گردید . لازم به ذکر است اینترانت شبکه ارتباطی می باشد که منحصراً بین سازمان مربوطه و اجزای آن به صورت کاملا امن پیاده سازی می شود.
  • خرداد 19، 1399 - 11:49